Home / Disclaimer

Disclaimer

Miasin BV (KvKnr. 65197631), verleent u hierbij toegang tot www.miasin.nl (hierna te noemen “website”)en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Miasin BV behoudt zich hierbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u melden te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst af te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een zodanig aangeduide offerte van Miasin BV of haar website.

Beperkte aansprakelijkheid

Miasin BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op de juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Miasin BV.

In het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type-en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle auteursrechten van intellectueel eigendom betreffende teksten, foto’s, merken en materialen liggen bij Miasin BV of zijn verstrekt aan Miasin BV door haar partners. Indien onverhoopt opgemerkt wordt dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van andermans rechten en hier bezwaar tegen is, dan dient dit terstond aan Miasin BV of haar website te worden gemeld teneinde hier maatregelen in te treffen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Top
Open chat
Via uw mobiel kunt u ons direct appen op 085-5050509, via uw desktop dient u whatsapp voor uw desktop te downloaden.